Reforma Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych

Closed 23 Jun 2023

Opened 14 Apr 2023

Overview

Minister ds. Mieszkalnictwa i Społeczeństwa opublikował dokument zawierający jego poglądy na temat konieczności zmian istniejącej Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych, modyfikacji umòw wynajmu lokali mieszkaniowych i rozszerzenia przepisòw tak, aby uwzglȩdniały stabilizacjȩ opłat za wynajem lokali, zasady dotyczące mieszkalnictwa socjalnego i powstanie nowego Trybunału Mieszkaniowego.     

Dokument określa kierunek tych bardzo potrzebnych zmian modernizacyjanych legislacji wynajmu lokali mieszkaniowych. Biorąc pod uwagȩ skalȩ pracy, ktòra musi być wykonana, aby doprowadzić do wprowadzenia zaproponowanych zmian, jest istotne, aby kadża osoba miała szansȩ wypowiedzenia swojej opinii na ten temat. To pomoże nadać kształt ustawie i legislacji tak, aby byla ona odpowiedzią na potrzeby najemcòw i właścicieli mieszkań, ktòrzy wynajmują lokale mieszkaniowe na Jersey, a jednocześnie zapewni, że przepisy powstałe jako rezultat tych prac mają poparcie i zostaną wprowadzone bez zwłoki.    

What happens next

Czyli, co dalej?

Trwająca dziesiȩć tygodni konsultacja dotycząca Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych zakończyła siȩ 23 czerwca 2023 roku.

Podczas trwania tej konsultacji zebraliśmy dużą ilość informacji, ktòra napłynȩła od organizacji i osòb prywatnych zainteresowanych propozycjami reformy Ustawy o Najmie Lokali Mieszkaniowych.

Kolejnym krokiem bȩdzie przygotowanie sprawozdania podsumuwującego, ktòre zostanie opublikowane po zakończeniu prac nad jego przygotowaniem.

Data publikacji zostanie  podana to publicznej wiadomości, wiȩc bądźcie gotowi.

Nasza Polityka Prywatności (w jȩzyku angielskim) opisuje zakres naszego działania i informuje w jaki sposòb nadesłane komentarze i opinie bȩdą przetwarzane, przechowywane i chronione.

Zaktualizowano 30 czerwca 2023.