Reforma Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych

Closed 23 Jun 2023

Opened 14 Apr 2023

Feedback updated 24 Apr 2024

We asked

15 kwietnia 2023 roku, Minister ds Mieszkalnictwa i Społeczności, Deputowany David Warr, opublikował dokument opisujący proponowane przez niego zmiany do istniejącej Ustawy O Najmie Lokali Mieszkaniowych, które miały na celu wniesienie poprawek i rozszerzenie zakresu prawa mieszkaniowego włączając w to sprawy takie jak:

  • stabilizacja wysokości czynszów
  • zasady mieszkalnictwa socjalnego
  • wprowadzenie nowego Tribunal Mieszkaniowego  

W następstwie tej publikacji rozpoczęto dziesięciotygodniowy process konsultacji, który zakończył się 23 czerwca 2023 roku.

You said

W czasie trwania konsultacji zebraliśmy znaczącą ilość informacji od 328 osób prywatnych i organizacji, które były zainteresowane proponowanymi reformami Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych.

Nasza polityka prywatności (w języku angielskim) opisuje zakres naszego działania i informuje w jaki sposòb nadesłane komentarze i opinie są przetwarzane, przechowywane i chronione.

Opinie respondentów są zawarte w dokumencie ‘Konkluzje raportu w kwestii poprawy warunków wynajmu mieszkaniowego. Propozycje zmian do Ustawy o Najmie Lokali Mieszkaniowych’.

We did

Po zakończeniu konsultacji obecny Minister ds Mieszkalnictwa, Deputowany Sam Mézec, opublikował oświadczenie w sprawie swojej polityki mieszkaniowej wyjaśniające w jaki sposób prace nad Ustawą o Najmie Lokali Mieszkaniowych będą kontynuowane.  

Tutaj możesz przeczytać oświadczenie Ministra ds Mieszkalnictwa.

Residential Tenancy Law - The Way Forward_Ministerial statement

Pomimo tego, że konsultacja już się zakończyła możesz w dalszym ciągu wyrazić swoją opiniȩ lub zadać nam pytanie. Możesz to zrobić wysyłając do nas:

  • email na skrzynkȩ housingmatters@gov.je, lub
  • list na adres: Residential Tenancy Law consultation, Strategic Housing and Regeneration Team, 19-12 Broad Street, St Helier, JE2 3RR.  

Zaktualizowano 23 kwietnia 2024 roku. 

Overview

Dziękujemy za wzięcie udziału w konsultacji na temat zmian dotyczących wynajmu lokali mieszkaniowych na Jersey.