Reforma Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych

Closes 23 Jun 2023

Opened 14 Apr 2023

Overview

Minister ds. Mieszkalnictwa i Społeczeństwa opublikował dokument zawierający jego poglądy na temat konieczności zmian istniejącej Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych, modyfikacji umòw wynajmu lokali mieszkaniowych i rozszerzenia przepisòw tak, aby uwzglȩdniały stabilizacjȩ opłat za wynajem lokali, zasady dotyczące mieszkalnictwa socjalnego i powstanie nowego Trybunału Mieszkaniowego.     

Dokument określa kierunek tych bardzo potrzebnych zmian modernizacyjanych legislacji wynajmu lokali mieszkaniowych. Biorąc pod uwagȩ skalȩ pracy, ktòra musi być wykonana, aby doprowadzić do wprowadzenia zaproponowanych zmian, jest istotne, aby kadża osoba miała szansȩ wypowiedzenia swojej opinii na ten temat. To pomoże nadać kształt ustawie i legislacji tak, aby byla ona odpowiedzią na potrzeby najemcòw i właścicieli mieszkań, ktòrzy wynajmują lokale mieszkaniowe na Jersey, a jednocześnie zapewni, że przepisy powstałe jako rezultat tych prac mają poparcie i zostaną wprowadzone bez zwłoki.    

Powiedz nam co myślisz:

  • Wyślij do nas email na skrzynke: housingmatters@gov.je,
  • Napisz do nas na adres: Residential Tenancy Law consultation, Strategic Housing and Regeneration Team, 19-12 Broad Street, St Helier, JE2 3RR

Spotkania konsultacyjne

Spotkaj siȩ z nami w ratuszu w St. Helier (Town Hall), żeby dowiedzieć siȩ wiȩcej i powiedz nam, co myślisz.

Spotkanie konsultacjne dla właścicieli wynajmujących lokale mieszkaniowe: 5 czerwca 2023, od godziny 18 do godziny 20. 

Spotkanie konsultacyjne dla najemcòw lokali mieszkanowych: 7 czerwca 2023, od godziny 18 do godziny 20.

Spotkanie konsultacjne dla wszystkich zainteresowanych: 5 czerwca 2023, od godziny 18 do godziny 20.