Jersey's Consultation Hub

Welcome to Citizen Space. This site will help you find and participate in consultations that interest you.

Recently updated consultations are displayed below. Alternatively, search for consultations by keyword, postcode, interest etc.

Closed consultations

 • Overdale Acute Hospital Concept Design Questionnaire

  The New Healthcare Facilities Programme (NHFP) sets out to deliver the redevelopment of the healthcare estate over the next 10 years to meet future needs of Islanders. Our dedicated healthcare professionals continue to provide clinical care for Islanders despite the aged buildings...

  Closed 4 June 2024

 • Overdale Acute Hospital Concept Design Questionnaire - Portuguese

  Descrição geral O Programa de Novas Instalações de Saúde (NHFP) tem como objetivo a remodelação do complexo de prestação de cuidados de saúde nos próximos 10 anos para satisfazer as necessidades futuras dos habitantes da ilha. Os nossos profissionais de saúde dedicados...

  Closed 4 June 2024

 • St Saviour's Hospital Development Brief

  We would like to hear your views on the draft planning guidance for the redevelopment of the former St Saviour’s Hospital. This guidance sets out the Minister for the Environment’s proposals that will guide the development of the land, which is owned by the Government of Jersey.

  Closed 19 January 2024

 • Termination of pregnancy in Jersey

  The Minister for Health and Social Services has launched a review of the Island's Termination of Pregnancy (Jersey) Law 1997 (“the 1997 Law”). The 1997 Law has remained largely unchanged for over 25 years, although other countries have revised their legislation over this time...

  Closed 31 October 2023

 • St John's Road One Way Pre-Trial Community Survey

  To understand the views of the community about pedestrian road safety and barriers to active travel on St John's Road, as well as people's feelings about the road environment for residents, you are encouraged to complete this survey. During the latter part of the three-month trial, the survey...

  Closed 29 October 2023

We Asked, You Said, We Did

See what we've consulted on.

We asked

15 kwietnia 2023 roku, Minister ds Mieszkalnictwa i Społeczności, Deputowany David Warr, opublikował dokument opisujący proponowane przez niego zmiany do istniejącej Ustawy O Najmie Lokali Mieszkaniowych, które miały na celu wniesienie poprawek i rozszerzenie zakresu prawa mieszkaniowego włączając w to sprawy takie jak:

 • stabilizacja wysokości czynszów
 • zasady mieszkalnictwa socjalnego
 • wprowadzenie nowego Tribunal Mieszkaniowego  

W następstwie tej publikacji rozpoczęto dziesięciotygodniowy process konsultacji, który zakończył się 23 czerwca 2023 roku.

You said

W czasie trwania konsultacji zebraliśmy znaczącą ilość informacji od 328 osób prywatnych i organizacji, które były zainteresowane proponowanymi reformami Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych.

Nasza polityka prywatności (w języku angielskim) opisuje zakres naszego działania i informuje w jaki sposòb nadesłane komentarze i opinie są przetwarzane, przechowywane i chronione.

Opinie respondentów są zawarte w dokumencie ‘Konkluzje raportu w kwestii poprawy warunków wynajmu mieszkaniowego. Propozycje zmian do Ustawy o Najmie Lokali Mieszkaniowych’.

We did

Po zakończeniu konsultacji obecny Minister ds Mieszkalnictwa, Deputowany Sam Mézec, opublikował oświadczenie w sprawie swojej polityki mieszkaniowej wyjaśniające w jaki sposób prace nad Ustawą o Najmie Lokali Mieszkaniowych będą kontynuowane.  

Tutaj możesz przeczytać oświadczenie Ministra ds Mieszkalnictwa.

Residential Tenancy Law - The Way Forward_Ministerial statement

Pomimo tego, że konsultacja już się zakończyła możesz w dalszym ciągu wyrazić swoją opiniȩ lub zadać nam pytanie. Możesz to zrobić wysyłając do nas:

 • email na skrzynkȩ housingmatters@gov.je, lub
 • list na adres: Residential Tenancy Law consultation, Strategic Housing and Regeneration Team, 19-12 Broad Street, St Helier, JE2 3RR.  

Zaktualizowano 23 kwietnia 2024 roku. 

We asked

On 15 April 2023, the Minister for Housing and Communities, David Warr, published a paper setting out his proposed approach to improving the existing Residential Tenancy Law, making enhancements to residential tenancies and broadening the scope of the law to include matters such as: 

 • rent stabilisation 

 • social housing provision and  

 • the introduction of a new housing tribunal 

Following the publication of the paper the 10 week-long consultation was launched. The consultation ended on 23 June, 2023.

You said

During the consultation, we collected a considerable amount of information from 328 organisations and individuals interested in this Residential Tenancy Law Reform proposals. 

Our Privacy Policy sets the scope and describes how the submitted comments and opinions are processed, protected, and stored. 

The views of the respondents are reflected in ‘The Findings report. Improving Residential Tenancies in Jersey’ published in April 2024’

We did

Since the consultation ended the new Minister for Housing, Deputy Sam Mézec, published his policy intent on how the changes to Residential Tenancy Law will be taken forward. 

You can read the Minister’s statement here. 

Residential Tenancy Law - The Way Forward_Ministerial statement

Although the consultation report has been published, you may still want to submit a comment or ask a question. You can do this by contacting us:   

 • by email: housingmatters@gov.je or,  

 • by post: Residential Tenancy Law consultation, Strategic Housing and Regeneration Team, 19-12 Broad Street, St Helier, JE2 3RR 

Updated on 23 April 2024.