Reforma Ustawy o Wynajmie Lokali Mieszkaniowych

Page 1 of 4

Closes 23 Jun 2023

Dążąc do polepszenia warunkòw najmu lokali mieszkaniowych na Jersey

Modernizacja legislacji o najmie lokali mieszkaniowych, ktòra ma na celu zapewnienie wiȩkszej ilości praw i rozszerzenie ochrony dla najemcòw lokali mieszkaniowych i właścicieli tych lokali na Jersey, jest w toku. 

Minister ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Społeczeństwa rozpoczął konsultacje w celu poznania opinii na temat propozycji zmian obejmujących wydłużenie minimalnych okresòw wypowiedzenia umòw najmu lokali mieszkaniowych, nałożenie limitòw na wysokość i czȩstotliwość podwyżek opłat za wynajmowanie lokalu i rozszerzenie zabiezpieczeń przed tzw. eksmisjami z zemsty.   

1. Jakie jest Twoje zdanie na temat ustalenia limitu na wysokość i czȩstotliwość podwyżek opłat za wynajem nakładanych przez właścicieli lokali mieszkaniowych?
There is a limit of 1000 characters
2. Co jest w Twojej opinii lepszym rozwiązaniem: umowy o najem z określoną datą zakończenia najmu czy umowy o najem z nieokreśloną datą zakończenia najmu, i dlaczego?
There is a limit of 1000 characters
3. Czy uważasz, że właściciel lokalu mieszkaniowego powinien mieć prawo wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkaniowego bez podania przyczyny?
There is a limit of 1000 characters
4. Czy jest jeszcze coś innego w kwestii wynajmowania lokali mieszkaniowych co powinno być potraktowane priorytetowo?
There is a limit of 1000 characters